Bản lề Mica

Bản lề mica được dùng trong các sản phẩm cần gấp mở như: Hộp phiếu, Hộp thư...
Mã: MC003
Liên hệ

Bản lề mica được dùng trong các sản phẩm cần gấp mở như: Hộp phiếu, Hộp thư...

Dòng sản phẩm: Vật tư quảng cáo