30 07-2019

NHỮNG BÍ ẨN ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN CỦA NGÀNH QUẢNG CÁO

Nhiều người luôn nghĩ rằng, làm trong nghề quảng cáo sẽ luôn ăn mặc thời trang và có thu nhập "khủng". Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn sai lầm.

01 08-2019

THỜI ĐIỂM NGÀNH IN KỸ THUẬT SỐ LÊN NGÔI

trong thời đại 4.0, mọi thứ đều phụ thuộc vào internet, mọi thông tin tràn ngập trên các trang mạng. Việc này trực tiếp ảnh hưởng đến ngành in truyền thống.

19 06-2019

Ngành công nghiệp in Việt Nam qua những con số

Để phục vụ cho việc định hướng và quy hoạch phát triển Ngành, Hiệp hội In Việt Nam đã tiến hành khảo sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp in cả nước....